Exempel

 

Våra limträprodukter hamnar ofta på synliga platser. Men det är inte alltid våra bidrag är så synliga. Här nedan ser du några exempel på miljöer och produkter där våra komponenter har spelat en central roll.