Vår akutservice

 

Ibland är det extra bråttom. Hur väl du än planerat så inträffar ibland det där oväntade som du inte hade räknat med. Kanske blev ordern lite större än beräknat, kanske blev leveransen tidigarelagd. Eller så kanske en maskin gått sönder så att allt ställt sig lite på ände.

I vilket fall: lugn! Vi kan hjälpa dig. Vi har en produktionsplanering som gör att vi har full kontroll över vilka volymer som ska passera igenom vår anläggning.

För att hjälpa dig i de fall det krisar till sig så har vi också en beredskap för att ta in akuta arbeten snabbt i vårt produktionsflöde. Eftersom detta medför en del omplanering, och ofta också övertid för personalen så är det en tjänst som vi tar lite extra betalt för. Men är det kris så är det!

Tänk på att höra av dig så snart som möjligt när du vet att det kommer att dyka upp ett akut arbete. Även om du inte har alla detaljer klara så underlättar det vår planering att vi får kännedom om det så fort som möjligt.