Böle-snickeri_logo

Vårt företags historia går hand i hand med vår familjs. I snart ett helt sekel har vi drivit snickeri på den plats där vi än idag är verksamma. Det här är vår historia.

År 1923 grundades familjens snickeriverksamhet på gården hemma i Böle. Den egna skogen gav råvaror och den bäck som rinner genom familjens gård gav kraft att driva maskiner – åtminstone under delar av året när vattentillgången var tillräcklig.

Företaget tillverkade från början det mesta som ett snickeri kan tillverka, och 1930 började företaget tillverka även trappor. Trappor blev med tiden en huvudprodukt och tack vare stor efterfrågan på trappor under efterkrigstiden hade snickeriet en gynnsam utveckling. 1956 byggdes fabriken i Böle där vi idag driver Böle Snickeri. Verksamheten leddes på den tiden av bröderna Börje och Rune Persson.

Då den positiva utvecklingen för trappor fortsatte krävdes ännu större lokaler, och trapptillverkningen flyttade 1979 till en nybyggd fabrik i Norsjö samhälle under ledning av Börje Persson. Rune Persson drev verksamheten här i Böle vidare, och det är numera Runes son Hans Persson som driver företaget tillsammans med sin familj. Limfogade komponenter är idag den huvudsakliga nischen, även om andra uppdrag också förekommer.